TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 33 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
2 74 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG
3 123 CÔNG TY CP MASCOPEX
4 317 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
5 478 CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP
6 488 CÔNG TY CP THUỶ SẢN HOÀI NHƠN