TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 79 CÔNG TY TNHH VẠN LỢI
2 223 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH
3 418 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HIỆP THÀNH
4 487 CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG