TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 396 CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE
2 432 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
3 438 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG
4 476 CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH