TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 184 CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE
2 279 CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG
3 286 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG
4 308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
5 309 CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN
6 329 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
7 480 CÔNG TY CP MIZA