TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh gỗ, sản phẩm từ gỗ và nội thất )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh gỗ, sản phẩm từ gỗ và nội thất )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 162 CÔNG TY CP GỖ AN CƯỜNG
2 349 CÔNG TY CP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA
3 374 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THE ONE
4 419 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DHT
5 486 CÔNG TY CP NỘI THẤT 190