TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 79 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG