TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 52 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á
2 118 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP TÂY NAM
3 131 CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
4 200 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
5 202 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
6 273 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LBM
7 324 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
8 373 CÔNG TY CP KIM KHÍ QUỐC TẾ VIỆT NHẬT
9 375 CÔNG TY CP SIÊU THANH
10 457 CÔNG TY CP THÉP MÊ LIN
11 500 CÔNG TY TNHH MẠC TÍCH