TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 189 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
2 237 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACAM
3 254 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀ ANH
4 338 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
5 340 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ
6 390 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
7 404 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC