TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 144 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACAM
2 208 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
3 248 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
4 264 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
5 297 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀ ANH
6 298 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LONG HẢI
7 331 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
8 373 CÔNG TY CP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
9 398 CÔNG TY CP CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG
10 426 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU CÁT LONG