TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sản phẩm da giầy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sản phẩm da giầy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 61 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÁI BÌNH
2 361 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG