TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 42 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK KHAI ANH – BÌNH THUẬN
2 95 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
3 184 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
4 216 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
5 219 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
6 259 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
7 327 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
8 337 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
9 401 CÔNG TY TNHH VINA