TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 71 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN
CEO: Bùi Văn Tiến MST: 0300401524 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
2 134 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP
CEO: Phạm Phú Cường MST: 0300398889 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
3 148 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
4 156 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
5 192 CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
CEO: LEE EUN HONG MST: 0301446221 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
6 204 TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP
CEO: Thân Đức Việt MST: 0100101308 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
7 248 CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG
CEO: Mai Đức Thuận MST: 0301339188 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
8 276 TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP
CEO: Hoàng Vệ Dũng MST: 0100101403 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
9 358 CÔNG TY CP GARMEX SÀI GÒN
CEO: Nguyễn Ân MST: 0300742387 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
10 367 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG
CEO: Nguyễn Văn Khanh MST: 2400351817 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
11 381 CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
CEO: Phan Thành Đức MST: 3700769438 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
12 414 CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ
13 434 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LONG HẢI
CEO: Đỗ Đức Tiến MST: 0100229499 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
14 435 CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ
CEO: Hà Văn Duyệt MST: 0302641539 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
15 453 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
16 463 CÔNG TY CP DỆT MAY 29-3
17 485 CÔNG TY CP TUẤN ĐẠT
CEO: Trần Thị Dung MST: 4000378744 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục