TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 312 CÔNG TY CP DATVIET VAC MEDIA ENTERTAINMENT GROUP
CEO: Đinh Bá Thành MST: 0305749499 Ngành nghề: Truyền hình, phát thanh, phim ảnh