TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường biển )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường biển )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 185 CÔNG TY CP GEMADEPT
CEO: Nguyễn Thanh Bình MST: 0301116791 Ngành nghề: Vận tải đường biển
2 265 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
CEO: Vũ Minh Hiền MST: 0200458573 Ngành nghề: Vận tải đường biển
3 345 CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
CEO: Đoàn Đức Trọng MST: 0305390530 Ngành nghề: Vận tải đường biển
4 357 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
CEO: Hoàng Đức Chính MST: 0305475110 Ngành nghề: Vận tải đường biển