TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Xây dựng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Xây dựng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 21 CÔNG TY CP XÂY DỰNG COTECCONS
CEO: N.A MST: 0303443233 Ngành nghề: Xây dựng
2 29 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
CEO: Lê Viết Hiếu MST: 0302158498 Ngành nghề: Xây dựng
3 65 TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Xuân Đông MST: 0100105616 Ngành nghề: Xây dựng
4 76 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS
CEO: Trần Quang Quân MST: 0303527596 Ngành nghề: Xây dựng
5 101 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CEO: Lê Hữu Việt Đức MST: 0301429113 Ngành nghề: Xây dựng
6 111 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA
CEO: Trần Thành Vinh MST: 0100512717 Ngành nghề: Xây dựng
7 114 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
CEO: Lê Chí Trung MST: 0304472276 Ngành nghề: Xây dựng
8 130 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CENTRAL
CEO: Trần Quang Tuấn MST: 0314476689 Ngành nghề: Xây dựng
9 132 CÔNG TY CP XÂY DỰNG FLC FAROS
CEO: Nguyễn Thiện Phú MST: 0105167581 Ngành nghề: Xây dựng
10 140 CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM
CEO: Võ Tiến Đạt MST: 0104415496 Ngành nghề: Xây dựng
11 147 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
CEO: Trần Mạnh Hùng MST: 0305268812 Ngành nghề: Xây dựng
12 173 CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN PHONG
CEO: Nguyễn Khắc Phong MST: 0304621513 Ngành nghề: Xây dựng
13 175 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS
CEO: Trần Kim Long MST: 0303103212 Ngành nghề: Xây dựng
14 185 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
CEO: Trần Hồng Phúc MST: 0101311315 Ngành nghề: Xây dựng
15 191 CÔNG TY CP HƯNG THỊNH INCONS
CEO: Trần Tiến Thanh MST: 0305371707 Ngành nghề: Xây dựng
16 197 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Lê Quốc Bình MST: 0302483177 Ngành nghề: Xây dựng
17 199 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG
CEO: Nguyễn Quốc Đạo MST: 1100414052 Ngành nghề: Xây dựng
18 233 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
CEO: Nguyễn Cao Thắng MST: 0500443916 Ngành nghề: Xây dựng
19 240 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1
CEO: Lê Đăng Vinh MST: 0300408745 Ngành nghề: Xây dựng
20 255 CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ATAD
CEO: Nguyễn Lê Anh Tuấn MST: 1100641143 Ngành nghề: Xây dựng
21 272 CÔNG TY CP LICOGI 16
CEO: Tăng Quốc Thuộc MST: 0302310209 Ngành nghề: Xây dựng
22 290 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4
CEO: Nguyễn Tuấn Huỳnh MST: 2900324850 Ngành nghề: Xây dựng
23 308 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ XUÂN
CEO: Nguyễn Quốc Mến MST: 0101185572 Ngành nghề: Xây dựng
24 319 CÔNG TY CP LICOGI 13
CEO: Phạm Văn Thăng MST: 0100106426 Ngành nghề: Xây dựng
25 320 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
CEO: Phạm Văn Từ MST: 0300378152 Ngành nghề: Xây dựng
26 333 CÔNG TY CP ĐẠT PHƯƠNG
CEO: Trần Anh Tuấn MST: 0101218757 Ngành nghề: Xây dựng
27 334 CÔNG TY CP BM WINDOWS
CEO: Trần Văn Tiến MST: 0313919539 Ngành nghề: Xây dựng
28 345 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
CEO: Đặng Văn Giang MST: 0800001612 Ngành nghề: Xây dựng
29 352 TỔNG CÔNG TY 36
CEO: Nguyễn Đăng Giáp MST: 0105454762 Ngành nghề: Xây dựng
30 359 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
CEO: Nguyễn Thanh Hùng MST: 0300482393 Ngành nghề: Xây dựng
31 372 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG
CEO: Nguyễn Trọng Khải MST: 0200157840 Ngành nghề: Xây dựng
32 398 CÔNG TY CP HẢI ĐĂNG
CEO: Thái Trường Giang MST: 3900513521 Ngành nghề: Xây dựng
33 413 CÔNG TY CP SCI
CEO: Nguyễn Văn Phúc MST: 0101405355 Ngành nghề: Xây dựng
34 417 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
CEO: Trần Hoàng Huân MST: 1200526842 Ngành nghề: Xây dựng
35 430 CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG
CEO: Hoàng Thị Bạch Tuyết MST: 0300588664 Ngành nghề: Xây dựng
36 433 CÔNG TY CP AZB
CEO: Trần Minh Nhơn MST: 0310734321 Ngành nghề: Xây dựng
37 441 CÔNG TY CP CDC HÀ NỘI
CEO: Trần Văn Trường MST: 0105283073 Ngành nghề: Xây dựng
38 443 CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
CEO: Phạm Minh Đức MST: 0100105077 Ngành nghề: Xây dựng
39 444 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
CEO: Ngô Hữu Tiệp MST: 0106300187 Ngành nghề: Xây dựng
40 465 CÔNG TY CP SÀI GÒN XÂY DỰNG
CEO: Nguyễn Văn Hoàng MST: 0301446711 Ngành nghề: Xây dựng
41 468 CÔNG TY CP ALPHANAM E&C
CEO: Nguyễn Minh Nhật MST: 0100520683 Ngành nghề: Xây dựng
42 484 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CEO: Dương Minh Quang MST: 4100258747 Ngành nghề: Xây dựng