TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Xây dựng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Xây dựng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 48 CÔNG TY CP XÂY DỰNG COTECCONS
CEO: Võ Hoàng Lâm MST: 0303443233 Ngành nghề: Xây dựng
2 64 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS
CEO: Trần Quang Quân MST: 0303527596 Ngành nghề: Xây dựng
3 67 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS
CEO: Võ Thanh Liêm MST: 0303103212 Ngành nghề: Xây dựng
4 73 TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Xuân Đông MST: 0100105616 Ngành nghề: Xây dựng
5 79 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CENTRAL
CEO: Trần Quang Tuấn MST: 0314476689 Ngành nghề: Xây dựng
6 87 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PC1
CEO: Trịnh Văn Tuấn MST: 0100100745 Ngành nghề: Xây dựng
7 114 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CEO: Lê Bảo Anh MST: 0301429113 Ngành nghề: Xây dựng
8 124 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA
CEO: Trần Thành Vinh MST: 0100512717 Ngành nghề: Xây dựng
9 133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
CEO: Trần Văn Lâm MST: 0304472276 Ngành nghề: Xây dựng
10 159 CÔNG TY CP THAIHOLDINGS
CEO: Nguyễn Văn Dũng MST: 0105202998 Ngành nghề: Xây dựng
11 160 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C
CEO: Lê Chí Trung MST: 0313541575 Ngành nghề: Xây dựng
12 206 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HỢP LỰC
CEO: Trần Ngọc Tân MST: 0103711478 Ngành nghề: Xây dựng
13 207 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
CEO: Phạm Đăng Khoa MST: 0300482393 Ngành nghề: Xây dựng
14 210 CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ATAD
CEO: Nguyễn Lê Anh Tuấn MST: 1100641143 Ngành nghề: Xây dựng
15 214 CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN PHONG
CEO: Nguyễn Khắc Phong MST: 0304621513 Ngành nghề: Xây dựng
16 218 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG
CEO: Trần Anh Tuấn MST: 0101218757 Ngành nghề: Xây dựng
17 238 CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM
CEO: Võ Tiến Đạt MST: 0104415496 Ngành nghề: Xây dựng
18 260 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4
CEO: Nguyễn Tuấn Huỳnh MST: 2900324850 Ngành nghề: Xây dựng
19 277 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ
CEO: Lê Anh Tuấn MST: 0307859271 Ngành nghề: Xây dựng
20 300 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CDC
CEO: Đặng Thanh Trang MST: 0105283073 Ngành nghề: Xây dựng
21 307 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
CEO: Bùi Thanh Tuyên MST: 0800001612 Ngành nghề: Xây dựng
22 322 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
CEO: Nguyễn Quang Huy MST: 0400101965 Ngành nghề: Xây dựng
23 323 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS
CEO: Phan Huy Vĩnh MST: 0309553779 Ngành nghề: Xây dựng
24 324 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
CEO: Nguyễn Cao Thắng MST: 0500443916 Ngành nghề: Xây dựng
25 332 BMB STEEL
CEO: Trần Lê Quốc Thái MST: 3700778489 Ngành nghề: Xây dựng
26 336 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
CEO: Trần Hồng Phúc MST: 0101311315 Ngành nghề: Xây dựng
27 347 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHƯỚC THÀNH
CEO: Phạm Thị Thanh Hằng MST: 0303615482 Ngành nghề: Xây dựng
28 378 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG
CEO: Nguyễn Đức Kiên MST: 0100105020 Ngành nghề: Xây dựng
29 385 CÔNG TY CP AZB
CEO: Trần Minh Nhơn MST: 0310734321 Ngành nghề: Xây dựng
30 400 TỔNG CÔNG TY 36
CEO: Nguyễn Đăng Giáp MST: 0105454762 Ngành nghề: Xây dựng
31 404 CÔNG TY CP XÂY LẮP HẢI LONG
CEO: Phạm Tiến Dũng MST: 0200372213 Ngành nghề: Xây dựng
32 413 CÔNG TY CP LIZEN
CEO: Cao Ngọc Phương MST: 0302310209 Ngành nghề: Xây dựng
33 418 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1
CEO: Lê Đăng Vinh MST: 0300408745 Ngành nghề: Xây dựng
34 423 CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO
CEO: Lê Trường Kỹ MST: 0400461301 Ngành nghề: Xây dựng
35 451 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369
CEO: Trần Xuân Bản MST: 0800282385 Ngành nghề: Xây dựng
36 477 CÔNG TY CP VIMECO
CEO: Đặng Văn Hiếu MST: 0101338571 Ngành nghề: Xây dựng
37 495 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CEO: Dương Minh Quang MST: 4100258747 Ngành nghề: Xây dựng
38 499 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CBC
CEO: Đỗ Văn Cường MST: 0313717010 Ngành nghề: Xây dựng
39 500 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG
CEO: Nguyễn Thụy Ngọc Thảo MST: 0311356908 Ngành nghề: Xây dựng