TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nam Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nam Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 139 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
2 461 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ