TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đăk Lăk )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đăk Lăk )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 211 CÔNG TY CP THÉP ĐÔNG NAM Á