TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Ninh Bình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Ninh Bình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 386 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM