TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Khánh Hòa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Khánh Hòa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 158 CÔNG TY CP MASCOPEX
2 304 CÔNG TY CP ĐƯỜNG VIỆT NAM
3 367 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN
CEO: Nguyễn Khánh Toàn MST: 4200644489 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
4 373 CÔNG TY CP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
5 408 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM