TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 98 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
2 249 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ L'AMANT