TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 192 CÔNG TY CP GENTRACO
2 206 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
3 343 CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ