TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 137 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT
2 141 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
3 220 CÔNG TY CP THUẬN ĐỨC
4 252 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ
5 279 CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG
6 282 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA
7 318 CÔNG TY CP ỐNG ĐỒNG TOÀN PHÁT
8 374 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THE ONE
9 445 CÔNG TY CP ĐÔNG GIANG
10 476 CÔNG TY CP EUROHA
11 498 CÔNG TY CP NHÔM NGỌC DIỆP