TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 22 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI
2 71 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
CEO: Trần Trung Tuấn MST: 3600283394 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
3 89 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HẢI PHÁT
4 145 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
5 146 CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
6 216 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO
7 286 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG
8 289 CÔNG TY CP SAM HOLDINGS
9 306 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
10 320 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔNG
11 364 CÔNG TY TNHH VINA
12 369 CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
13 469 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục