TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 89 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 99 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 187 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG NGUYÊN
4 216 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
5 262 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
6 293 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CEO: Ông Lê Văn Lâm MST: 1600895650 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
7 305 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
8 342 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
9 373 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
10 381 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM