TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 56 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 91 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 195 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
4 242 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CEO: Ông Lê Văn Lâm MST: 1600895650 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
5 270 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
6 291 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
7 293 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG
8 294 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
9 342 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
10 362 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM